Aby veci verejné boli spravované hodnotovo založenými ľuďmi.

Spoznajte absolventov ADP: Rozhovor s Tomášom Malecom

V Akadémii dobrej politiky (ADP) môžete stretnúť množstvo mladých a cieľavedomých ľudí. Preto sme sa rozhodli priblížiť Vám ich názory a postrehy nielen o ADP, ale aj o ich súčasných i budúcich plánoch. Dnes Vám prinášame rozhovor s Tomášom Malecom, ktorý momentálne, okrem iného, úzko spolupracuje aj s poslancom NR SR Miroslavom Beblavým.


Ako si sa dostal k Akadémii dobrej politiky a aké si mal od nej očakávania?

K ADP som sa dostal náhodou na Facebooku. Nevedel som o čo ide, nepoznal som to, ale videl som, že sa to týka politiky a vzdelávania a hlavne som poznal Aďu Tittelovú (spoluzakladateľka ADP), s ktorou sa poznám od základnej školy a tušil som, že ADP má potenciál, keďže, ako som neskôr zistil, bola pod jej taktovkou.

Myslíš si, že je dôležité vzdelávať mladých ľudí vo veciach verejných?
Dovolím si povedať, že je nesmierne dôležité vzdelávať ľudí o veciach verejných s kombináciou budovania občianskej participácie vo všetkých ľuďoch. Naša generácia bola vychovávaná rodičmi, ktorí, bohužiaľ, nemali takú slobodu, také možnosti ako my teraz a mnohokrát je vidieť následok bývalého režimu v tomto smere práve na našich rovesníkoch, na mladých ľuďoch, ktorí majú obrovský potenciál, ale boja sa presadiť, či jednoducho vyjadriť svoj názor.

Tomáš, si delegát v ŠRVŠ, pracuješ s p. Beblavým a nastupuješ na doktorandské štúdium, kde sa budeš venovať štrukturálnym reformám verejnej správy na Slovensku, aký je tvoj pohľad na veci verejné?
Toto je pre mňa osobne veľmi komplexná otázka, avšak pokúsim sa odpovedať veľmi jasne. Ja vo veciach verejných vidím možnosť občianskej angažovanosti s cieľom presadenia riešení s dopadom hoci len pre malú skupinu ľudí. Pre mňa je participácia na veciach verejných možnosť ako pomôcť vyriešiť problém hoci len tej danej malej skupine ľudí. A ak dostanem pozitívny feedback od ľudí, ktorým sa mi podarilo pomôcť, tak si vždy poviem, že to má zmysel. Vyznie to ako klišé, a najmä na Slovensku, ale ja vo veciach verejných vidím reálnu možnosť ako pomôcť riešiť problémy ľudí a ako odplatu vnímam ich spokojnosť, ktorá vo mne vyvolá pocit maximálnej satisfakcie.

Si úspešný mladý muž, ako vidíš dnešných mladých ludi – ich potenciál, chuť niečo dosiahnuť, resp. možnosti ktoré majú?
Pri tejto otázke by som asi rozvil odpoveď o dôležitosti vzdelávania mladých ľudí o veciach verejných. Ako som povedal vyššie, v našej generácii vidím mnoho ľudí, ktorí sú pasívni, resp. ovplyvnení výchovou rodičov, ktorí viac-menej počas svojej mladosti nič nemohli, aspoň v rámci občianskych aktivít. Ak predsa, tak boli za to trestaní… Preto dokážem v plnej miere pochopiť postoj a pasivitu dnešných mladých, ale to neznamená, že to schvaľujem. Na školách sa učí prvouka, občianska výchova, náuka o spoločnosti a podobné predmety, čím túto výchovu prebrala škola, avšak je otázne, do akej miery sú školské inštitúcie v tomto efektívne. Je veľmi otázne, do akej miery školy budujú v žiakoch určitú občiansku hrdosť a rozvíjajú kritické myslenie, ktoré by im jasne povedalo, že je potrebné sa angažovať, ak sa chceme mať lepšie. Nehovorím o národnej úrovni, mám na mysli obyčajnú, jednoduchú angažovanosť v rámci ulice, či dokonca rodiny. Na strane druhej nemôžem len kritizovať. Určite sa úroveň participácie mladých zlepšuje, čomu pomáha mnoho mimovládnych organizácii a projektov, ktoré prebrali úlohu štátu, resp. škôl v tomto smere a mnohým to ide veľmi dobre, ako napr. ADP. Ak by som to mal zhrnúť, tak by som povedal, že potenciál je na Slovensku obrovský, chuť možno niekedy menšia, ale stačí len ľuďom ďalej ukazovať čo všetko takouto cestou môžu dokázať a verím, že sa to bude naďalej zlepšovať.

Aké sú tvoje ciele a ako ti v ich plnení pomohla Akadémia?
Moje ciele sú teraz veľmi jasné, dva týždne odpočívať, keďže mám krátko po štátniciach :). Teraz vážne, predo mnou je veľká výzva, nakoľko v septembri nastupujem na doktorandské štúdium na FSEV UK, kde som úspešne ukončil magisterské štúdium. Taktiež mám v hlave pár projektov, ktoré by som chcel budúci rok rozbehnúť, ale o tom je rozprávať ešte príliš skoro. Týkajúc sa ďalších plánov, tak uvidím ako sa bude vyvíjať situácia a ak by som mal moje ciele prepojiť s ADP, tak s určitosťou môžem povedať, že ma Akadémia motivovala vo viacerých smeroch, pričom si veľmi dobre pamätám náš zoznamovací víkend v ADP, kde sme mali napr. možnosť diskutovať s Jurajom Drobom. Vtedy som si povedal, že jednoducho treba makať, ak chce človek dosiahnuť veci, ktoré ho napĺňajú a zároveň svojou prácou dokáže pomôcť iným.

Čo by si odkázal budúcim študentom akadémie? 
Nie som dobrý motivátor, ale ja som sa za posledné dva roky držal, pre niektorých dobre známeho, hesla „If you want to achieve goals you’ve never achieved before, you have to do things you’ve never done before“. Možno v rámci rady jedno, život vám neprinesie väčšiu vec, než akú by ste boli schopní zvládnuť, takže sa netreba báť a využite možnosti, ktoré máme dostupné… S pokorou, ale odhodlane.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.