Aby veci verejné boli spravované hodnotovo založenými ľuďmi.

STÁŽE V AKADÉMII DOBREJ POLITIKY

Akadémia ponúka účastníkom možnosť absolvovať stáž na vybranej inštitúcii verejnej a štátnej správy alebo mimovládneho sektora. Stáže sú v trvaní od 1 – 3 mesiacov so začlenením do práce úradu/inštitúcie s cieľom poskytnúť stážistovi reálne a praktické nazeranie a odborné skúsenosti. Naši absolventi nachádzajú úspešné uplatnenie a kariérny rozvoj vo verejnej a štátnej správe, medzinárodných projektoch, neziskovom sektore a medzinárodných inštitúciách. Ak chceš aj ty posunúť svoju kariéru a budúcnosť na vyšší level, pridaj sa!

PRAKTICKY VYUŽÍJEŠ SVOJE VZDELANIE

Stáže sú koncipované tak, aby si každý študent mohol vybrať takú, pri ktorej využije nadobudnuté vedomosti.

VYBUDUJEŠ SI SIEŤ KONTAKTOV

Vďaka stáži spoznáš mnoho zaujímavých a úspešných ľudí z rôznych sfér - súkromnej a verejnej.

ZÍSKAŠ ODBORNĚ SKÚSENOSTI A REFERENCIU

Stážisti sú začlenení do reálneho pracovného procesu inštitúcie a plnenia akuálnych úloh

BUDEŠ V CENTRE DIANIA

Vďaka stáži sa dostaneš na miesta alebo podujatia, na ktoré sa nedostane každý. Môžeš plniť úlohy v medzinárodnom projekte a preto je cudzí jazyk samozrejmosťou.

Na stáž som sa prihlásila, lebo som chcela spoznať fungovanie verejnej sféry nie len z učebníc, ale z osobnej skúsenosti. Na mojej stáži som dostala možnosť "pričuchnúť" k tvorbe zákonov, s ktorými ako študent práva prichádzam a vo svojom profesijnom živote budem prichádzať do denného kontaktu.
Bibiana MozolákováLegislatívno-právny výbor NR SR

PONUKY STÁŽÍ

 • Americká obchodná komora
 • Americké veľvyslanectvo v Bratislave
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Britská obchodná komora
 • Inštitút Finančnej politiky na Ministerstve financií SR
 • Medzinárodný vyšehradsky fond
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo hospodárstva, SR
 • MiÚ Karlova Ves
 • SARIO
 • GLOBSEC
 • Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Zastúpenie Európskej komisie, a ďalšie...