Aby veci verejné boli spravované hodnotovo založenými ľuďmi.

STÁŽE VO ŠVAJČIARSKU

Unikátny program, ktorý umožní talentovaným mladým ľuďom zo Slovenska s dobrou znalosťou nemčiny absolvovať platenú stáž v štátnych inštitúciách vo Švajčiarsku.

Unikátny program, ktorý umožní talentovaným mladým ľuďom zo Slovenska s dobrou znalosťou nemčiny absolvovať platenú stáž v štátnych inštitúciách vo Švajčiarsku.

Program je zameraný na prácu vo verejnej a štátnej správe s účelom poskytnúť mladým ľuďom unikátne skúsenosti zo zahraničia a pripraviť ich na pôsobenie na Slovensku

Stáže sú priamo zamerané na oblasti techniky, energetiky, architektúry, verejných politík a vzdelávania.

Cieľom tohto programu je ponúknuť talentovaným slovenským študentom možnosť získať skúsenosti z prostredia švajčiarskej verejnej správy a jej fungovania. Študenti budú mať možnosť nahliadnuť do spravovania vecí verejných v krajine, ktorá sa umiestňuje na popredných miestach hodnotení v oblasti transparentnosti a efektívneho fungovania verejnej a komunálnej politiky.

Chceme dosiahnuť, aby šikovní mladí ľudia získali nové skúsenosti, ktoré budú schopní po návrate na Slovensko implementovať v praxi a prispieť tak k zefektívneniu a väčšej transparentnosti verejného života na Slovensku, či už budú pôsobiť v oblasti verejnej správy, politiky alebo biznisu. Stáž zároveň prinesie účastníkom nové skúsenosti, kontakty a kvalitné odporúčania uľahčujúce vstup na trh práce.

Stáž očami Eriky Ladicsovej, prvej stážistky YPE vo Švajčiarskom kantóne Zürich.