Aby veci verejné boli spravované hodnotovo založenými ľuďmi.

Čo je Fórum dobrej politiky?

Fórum dobrej politiky je verejné podujatie organizované na Slovensku, ktoré spája predstaviteľov biznisu, politiky, verejnej správy a neziskového sektora s cieľom vytvoriť priestor na inšpiráciu, diskusiu, zdielanie a spoluprácu pri hľadaní možností a riešení, ktoré povedú k zvyšovaniu kvality života na Slovensku. 

 

Fórum dobrej politiky sa koná 22.11.2018 v Bratislave.


Témou 2.ročníka Fóra bude Politická angažovanosť 

Podkladom pre zamyslenie a diskusie na Fóre sú výsledky Štúdie Národných hodnôt.

Tešíme sa na stretnutie!
Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia.

Zameranie Fóra

Zameraním Fóra je vytvoriť bezpečný a stimulujúci priestor pre účastníkov, v ktorom je možné sa aktívne zapojiť a angažovať do procesu pozitívnej zmeny na Slovensku vo svojej oblasti pôsobenia i mimo nej a uplatniť pri tom svoje znalosti, skúsenosti a zdroje.

Na Fóre dobrej politiky 2018 si budeme si klásť 2 dôležité otázky: 

Ako sa môžem politicky angažovat a nechcem vstupovať do politiky?

Ako politici zapájajú občanov do politických kampani?

Aké bolo Fórum dobrej politiky 2017?

29. november 2017 Hotel Austria Trend, Bratislava

Na Fóre 2017 ste mohli stretnúť

Miroslav Kollár

Primátor mesta Hlohovec

Ivan Mikloš

Hlavný poradca ukrajinského premiéra

Lucia Pašková

Riaditeľ CURADEN Slovakia s.r.o.

Tatiana Benková

Riaditeľ Global Institute for Extraordinary Women

Ľubica Ragulová

Youth Politics Education, Partner

Miriam Letašyová

Hlavný politický radca Ministerstvo hospodárstva SR

Peter Gažík

CEO, O2 Slovensko

Ján Polák

Priekopník zmysluplného podnikania, Zakladateľ a riaditeľ Prosperity Vision

Tor Eneroth

Švédska národná štúdia

Martin Poliačik

Poslanec SaS, Národná rada Slovenskej republiky

Jan Sedláček

Člen poslanecké sněmovny, ANO, Česká Republika

Robert Vondrovic

Místostarosta Obec Vyžlovka, Česká Republika

Andrej Nosko

Riaditeľ Open Society Foundation Maďarsko

Ján Lunter

Kandidát na župana Banskobystrického kraja, zakladateľ Alfa Bio

Vladimír Ledecký

Starosta, Spišský Hrhov

Jozef Viskupič

Župan Trnavského kraja

Harry Ngatchu

Building bridges, UK a Kamerun

A ďaľší...

Prečo je dôležitá Štúdia Národných hodnôt
a k čomu slúži Fórum dobrej politiky?

Vladimíra Ledecká - Kancelária prezidenta SR

Jan Sedláček – Člen poslanecké sněmovny, ANO, Česká Republika

Drahomíra Mandíková, členka predstavenstva – Pivovary topvar

Miroslav Kollár - primátor mesta Hlohovec (k Štúdii nár. hodnôt)

Martin Poliačik – Poslanec SaS, Národná rada Slovenskej republiky

Robert Vondrovic – Místostarosta, Obec Vyžlovka, Česká Republika

Lucia Pašková - CEO Curaden Slovensko

Andrej Nosko – Riaditeľ Open Society Foundation Maďarsko

Ivan Mikloš – Hlavný ekonomický poradca ukrajinského premiéra

NVA je komplexná štúdia hodnotovej orientácie obyvateľov krajiny. Prieskum a výsledná analýza umožňuje zistiť aké hodnoty a postoje v súčasnosti zastávajú ľudia v našej spoločnosti, aké sú ich potreby a ako sa ich darí napĺňať. A to na úrovni jednotlivcov, demografických skupín a komunít podľa rozsahu štúdie. Zároveň zisťuje ako občania vnímajú súčasné spoločenské hodnoty a reality, a aké hodnoty by radi videli vyjadrené v spoločnosti.

Cieľom śtúdie je preto nielen pochopiť hodnoty a úroveň, na ktorej sa ako spoločnosť nachádzame. Príležitosťou je tiež prispieť k zníženiu entropiu v krajine a pozdvihnutiu úrovne vedomia a spolupráce v spoločnosti. Tak isto znalosť postojov a hodnôt umožňuje zacieliť a zefektívniť aktivity iniciátorov a nositeľov spoločenskej zmeny, rovnako ako tieto aktivity lepšie zladiť a komunikovať jednotlivým skupinám v spoločnosti.

Program Fóra dobrej politiky 2017

09:30Otvorenie Fóra dobrej politiky. Zdielanie hlavných výsledkov a vhľadov zo Štúdie národných hodnôt (NVA)
11:00 – 12:30Facilitovaná diskusia v skupinách podľa tématických oblastí
12:30 – 14:00Obed
14:00Najlepšie praktiky a skúsenosti zo zahraničia
15:00Miešané pracovné skupiny podľa problémov a príležitostí
17:00Otvorený "priestor" pre naväzovanie spolupráce
18:30Formálny záver dňa
19:30Neformálny večerný program a rozhovory pri víne

Organizátori

Bolo nám cťou na Fóre dobrej politky 2017.

Tešíme sa na ďalší ročník 2018!

Andrea Tittelová

Zakladeľka a CEO
Youth Politics Education

Bea Benková

Zakladateľka a CEO
Dialóg - Centrum pre spoluprácu