Aby veci verejné boli spravované hodnotovo založenými ľuďmi.

Ján Rusko: “Nikdy nebudem ľutovať moje rozhodnutie prihlásiť sa do Akadémie dobrej politiky.”

Ján Rusko je študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zároveň aj študentom Akadémie dobrej politiky, od ktorej ho neodradilo ani 12-hodinové cestovanie.

Študuješ verejnú správu a vo voľnom čaše sa zaujímaš okrem iného aj o politiku. Prečo Ťa zaujala práve táto sféra?

Myslím si, že každý človek by mal mať aspoň trošku prehľad o politike, nakoľko sa politika dotýka každého jedného človeka. Či už priamo alebo nepriamo. Vidím tam veľa možností získania odborných poznatkov a získania cenných skúseností, ktoré môžem po skončení štúdia uplatniť.

Ako vnímaš záujem o politiku u tvojich rovesníkov. Zaujíma ich vôbec čo sa deje v spoločnosti alebo sa radšej venujú niečomu inému?

Myslím si, že politika je v súčasnosti veľmi skloňovaným pojmom aj medzi mojimi rovesníkmi. Samozrejme, nie je problém stretnúť aj takých, ktorí o to záujem nemajú.

Prečo by sa mali podľa teba mladí zaujímať o veci verejné?
Je fakt, že tí, ktorí sú teraz mladí raz budú musieť viesť Slovenskú republiku. Keď človek videl, aké rôzne strany reálne kandidovali do Národnej Rady, musí si uvedomiť, že vzdelanie vo veciach verejných je nevyhnutné. Minimálnu politickú gramotnosť by mal mať každý, bez ohľadu na odbor, ktorý študuje.

Ako si sa dostal k Akadémii dobrej politiky? Splnila tvoje očakávania?
K Akadémií som sa dostal cez staršiu študentku z mojej fakulty Sabinku, ktorá ju absolvovala. Akadémia splnila moje očakávania a nikdy nebudem ľutovať moje rozhodnutie prihlásiť sa.

Neodradilo Ťa od toho dlhé dochádzanie z Košíc do Bratislavy?
Určite nie. Keď som si predstavil, že som cestoval dokopy 12 hodín kvôli jednému semináru, o to viac som sa snažil si z neho zobrať maximum. Je dôležité si uvedomiť, že keď človek naozaj niečo chce a má to jasne zadefinované, tak od cieľa ho delí už iba hranica jeho odhodlania :).

Ak by si mal povedať len jednu vec v spojitosti s Akadémiou, čo by to bolo? Čo pre teba znamená Akadémia dobrej politiky?
Akadémia pre mňa znamená možnosti vo všetkých podobách. Možnosť spoznať zaujímavých lektorov a naozaj veľa šikovných mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní plniť si aj tie najväčšie sny a nemajú od nich ďaleko.

V súčasnosti stážuješ vďaka YPE na Bratislavskom samosprávnom kraji, môžeš nám priblížiť čomu sa venuješ?
Hlavnou úlohou je príprava materiálu na rokovanie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Obsahom materiálu je správa o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK, ktorej spracovanie vyplýva zo systému monitorovania a hodnotenia programu. Ďalej som pracoval na aktualizácií stratégie rozvoja vidieka a aktuálne zbieram informácie o financovaní krajov, miest a obcí.

Ako Ťa vnímajú zamestnanci BSK? 
Ťažko sa mi odpovedá na takúto otázku, bolo by dobré opýtať sa ich. Z môjho pohľadu je to veľmi príjemný kolektív. Rozumiem si s nimi a pracuje sa mi naozaj dobre. Údajne som najmladší stážista, čo beriem ako veľkú výzvu. Snažím sa pomôcť ako viem a po pravde, vždy sa teším do práce.

Aké sú tvoje ďalšie plány do budúcna?
Určite budem hľadať ďalšie možnosti na rozvoj aby som zbytočne nestrácal čas vysedávaním, nakoľko ten čas neskutočne letí. Na každý rok si píšem ciele, tak sa ich budem snažiť všetky splniť. Čo sa týka stáži, rád by som naberal skúsenosti vo verejnom sektore. Budem sa usilovať prebojovať na stáž na niektoré z ministerstiev, prípadne opäť niečo zo samosprávy.

Ďakujem za rozhovor a držím palce v tvojich ďalších krokoch a plánoch!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.