To make things public are managed by value-based people.

GIFEW

Nový leadership pre ženy vo verejnej správě. Prinášajů Youth Politics Education (YPE) a Global Institute for Extraordinary Women (GIFEW)

Tento leadership je skupinový koučingový program pre ženy, ktoré vytvárajú a prinášajú zmenu v oblasti verejnej správy, štátnej správy, neziskového sektora, práce s komunitami, vzdelávania a médií.

Program je špeciálne pripravený, aby Vám otvoril úplne nové možnosti a kapacitu byť žena líderka plne vyjadrujúca svoj potenciál, a zároveň byť expertka vo svojej profesii.

ŽENA LÍDERKA & ŽENA EXPERTKA

ŽENA LÍDERKA

Program Vám odkryje individuálne potreby pre ženy v oblasti osobného rastu a rozvoja, a umožní hlbšie rozpracovať témy: osobná identita, sebavedomie, vízia aj osobné hodnoty, vyjednávacie schopnosti, asertivita, budovanie sietí a podporu vzájomnej medzi sektorovej spolupráce.

3 mesiace vzdelávania s GIFEW zahŕňa:

 • 1 osobný workshop (1*5h),
 • 2 koučingové hovory v malej skupinke (2*1.5h),
 • 3 online skupinové webináre (3*1.5h).

Princípy a praktizovanie nového lídershipu

(Rozlišovanie a uplatňovanie nových princípov v každodenných aktivitách.)

 • OBLASŤ OSOBNÁ: pochopenie a prehĺbenie vnútorných hodnôt

(Pohľad na evolúciu ľudského vedomia, skrytých obmedzení a možnosti.)

 • OBLASŤ ĽUDIA: pochopenie a prehĺbenie vzťahu Ja a Ostatní

(Rozširovanie vedomostí, expertízy a budovanie efektívnej siete.)

 • OBLASŤ ČINOV A VÝSLEDKOV: pochopenie a prehĺbenie vzťahu Ja a Svet

(Vytvorenie inšpirujúceho charakteru a vyjasnenie osobného poslania.)

ŽENA EXPERTKA

Program Vám umožní získať všeobecné znalosti požadované pre prácu vo verejnom sektore na Slovensku, vrátane tém: legislatívny proces a lobing, techniky rokovania a manažovanie konfliktov, fundraising a networking (témy v oblasti politiky budú aktuálne prispôsobené podľa potrieb skupiny).

3 mesiace vzdelávania s YPE zahŕňa:

 • 2 odborné workshopy (2*4h),
 • 2 online skupinové webináre (2*2h), 2 koučingové hovory v malej skupinke (2*1.5h). 

Témy programu budú aktuálne prispôsobené podľa potrieb skupiny.

 • Legislatívny proces a lobing

(Prehľad a hlbšie pochopenie funkcie a fungovanie legislatívneho procesu
na Slovensku v podmienkach vlády SR a parlamentu SR, ako vie žena
presadiť návrhy na legislatívne zmeny. Fungovanie lobingu na Slovensku, v
USA a Európskej únii.)

 • Techniky rokovania a manažovanie konfliktov v Predsedníctve SR v EÚ

(Získanie poznatkov a precvičeni si analytického myslenia, štruktúrovaného
a kritického myslenia, argumentácia, prezentačné zručnosti.)

 • Fundraising
 • Networking

AKO PROGRAMY PRACUJÚ

 • WORKSHOPY - OSOBNÉ STRETNUTIA
  Celodenné stretnutie v Bratislave.
 • ONLINE SKUPINOVÉ STRETNUTIA
  Ženy sa pripoja cez on-line platformu s použitím videa a audia na stretnutie, ktoré prebieha v reálnom čase a vedie ho jeden zo skúsených mentorov.
 • PRAKTICKÝ KOUČING NA MIERU
  On-line koučink v malých skupinách zameraný na osobné otázky, výzvy a praktickú aplikáciu programu.
 • ONLINE PLATFORMA
  Je online priestor, kde budú prístupné študovné materiály, záznamy zo všetkých on-line stretnutí a praktické informácie.
 • ANGLIČTINA
  Je komunikačný jazyk programu.