To make things public are managed by value-based people.

Ďakujeme vám za Vašu účasť na Fóre dobrej politiky a za skvelú atmosféru,

ktorú ste nám pomohli na Fóre vytvoriť.

Prvý krát v histórii Slovenska sme odštartovali zmenu s Vami všetkými.

Tešíme na spoločné kroky v roku 2018!

KTO SME?

Youth Politics Education vytvára priestor pre zmysluplnú politiku a verejnú správu na Slovensku. Pripravujeme hodnotovo založených ľudí do politiky a verejnej správy na Slovensku. 

Letný semester Akadémie otvorený!

AKADÉMIA DOBREJ POLITIKY

Zaži aj ty fantastickú skúsenosť v oblasti štátnej správy, poď na stáž. Spoznaj nových ľudí z politiky, biznisu a verejnej správy. Nauč sa ako komunikovať, pracovať v tíme, ale pochop aj zákony, ktoré platia v energetike, pri obnoviteľných zdrojoch, v lobingu a ďalších dôležitých oblastiach verejnej a štátnej správy.

POVEDALI O NÁS

Malo by byť jednou z priorít, aby na Slovensku bolo čoraz viac vzdelaných, odhodlaných a kriticky mysliacich mladých ľudí, ktorí budú ochotní vstúpiť do politickej arény, angažovať sa v samospráve, či pracovať v štátnej správe, a tak posúvať našu krajinu dopredu. Som preto rád, že existuje YPE a partia mladých ľudí, s ktorými práve takýto pohľad na svet zdieľame.
Peter Markovič Centrum pre otvorenú politiku
Podporujem myšlienku Youth Politics Education, pretože predstavuje účinný spôsob ako sprofesionalizovať verejnú správu na Slovensku. YPE ma potenciál byť top organizáciou pre skvalitnenie verejnej správy a politiky na Slovensku a ovplyvniť tak pozitívne životy nás všetkých.
Irma Chmelovázakladateľka firmy ProSenior
Budúcnosť je v rukách mladých lídrov, ktorí raz prevezmú riadenie tejto krajiny. My zodpovedáme za to, ako mladých na tieto role pripravíme. Považujem za chybu, že sme doteraz nechávali na politické strany, aby si vychovávali mladých a vysvetľovali im, „ako to v politike funguje“. Ak chceme, aby sa zmenila kultúra našej politickej scény, potrebujeme novú generáciu lídrov pre politiku vychovať mimo súčasných politických strán a v kruhu špičkových osobností, ktorí dokážu budúcich lídrov pripraviť profesionálne aj morálne.
Stanislav Boledovičzakladateľ o.z. Manageria
V dnešnej dobe je veľmi dôležité neformálne vzdelávanie a pohľad na veci z iných uhlov. A to všetko mi YPE poskytlo. Absolvovala som zaujímavé semináre o verejnej správe či lobingu, stretla som významných ľudí z praxe, s ktorými som mohla diskutovať a dozvedela sa mnoho informácií. V YPE sa spája teória s praxou a vďaka tomu som tiež mala možnosť stážovať na najväčšej konferencií v Strednej Európe – Global Security Forum 2014.
Veronika SučanskáGLOBSEC