Aby veci verejné boli spravované hodnotovo založenými ľuďmi.