Aby veci verejné boli spravované hodnotovo založenými ľuďmi.

Activities of Youth Politics Education

2013 - 2018

The European Conference on

Innovative Politics 2018

24. 05.2018, Prague